Опорен колан с въже за свързване-71017

арт. №71017

 2 странични халки за осигуряване
Регулируем размер
Въже за свързване с една стоманена скоба
Тегло: 1050g
Носач за инструменти
 
CE  EN  358