21200 A2B2P3

арт. №21200

Филтър за цели лицеви маски - A2B2P3
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65 С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Токсичен прах
  • Тегло: 350 g
  • Капацитет 230 м3
  • EN 141