Шлем с околожка

арт. №66600

Повдигащ се екран
Шлем: полипропилен, повдигащ се
Закрепване: Регулиращо се посредствум рамка и винт
Стъкло: 1 фиксирано 105 x 50 mm, 1 повдигащо се
 
Продава се със стъкло Т11
 
EN 166