22150 - A1B1E1K1

арт. №22150

Филтри за полумаска - A1B1E1K1
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65 С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Кисели газове (азот, солна киселина)
  • Амоняк и странични продукти на аминокиселините
  • Тегло: 84 g
  • Кутия с 8 броя
  • Капацитет 220 м3
  • EN 141