21300 - A2B2E2K2P3

арт. №21300

Филтър за цели лицеви маски - A2B2E2K2P3
  • Органични газове и пари с точка на кипене по-голяма от 65 С
  • Неорганични газове и пари (с изключение на въглероден окис)
  • Кисели газове (азот, солна киселина)
  • Амоняк и странични продукти на аминокиселините
  • Токсичен прах
  • Тегло: 345 g
  • Капацитет 500 м3
  • EN 141