30213 - Вътрешни антифони

арт. №30213

Вътрешни антифони  за многократна употреба от син еластомер със сменяем шнур
Опаковка с 100 малки кутии
SNR: 30 dB
ЕN 352-2
 
Честота Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Затихване dB 29.5 28.2 29.3 33.4 35.0 39.3 45.4
Стандартно отклонение dB 5.2 6.5 6.1 6.6 3.1 5.9 6.1
Защитна ефективност 24.3 21.7 23.2 26.8 31.9 33.4 39.3