31820 - Външен антифон

арт. №31820

Външен антифон с FM радио MAX 800 FM
Чашки жълти от ABC
Подложка от PVC с опип на кожа
Околожка: регулируема
Доставя се без батерия
Тегло: 350 g без батерия
SNR: 25 dB
EN 352-1
 
Честота Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Заглушаване dB
14.0
10.9
14.4
23.9
32.1
33.2
34.3
38.3
Отклонение dB
6.2
3.0
2.9
3.2
4.0
3.6
2.1
3.5
Защитна ефективност
7.8
7.9
11.5
20.7
28.1
29.6
32.2
34.8