60710 - Екран за околожка

арт. №60710

Защитен безцветен екран от поликарбонат
L 40 x H 20
EN 166