60713 - Екран за околожка

арт. №60713

Защитен опушен екран от поликарбонат
L 40 x H 20
EN 166