60711 - Екран за околожка

арт. №60711

Защитен безцветен екран от поликарбонат с метален борд
L 40 x H 20
EN 166