60706 - Адаптор

арт. №60706

Може да се прикрепва върху всички видове стандартни каски.
Позволява носене на околожка без антифони.