60750 - Външен антифон

арт. №60750

Външен антифон с адаптор с адаптор за каска
ЕN 352-3
 
Честота Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Заглушаване dB 14.3 11.3 16.1 25.8 33.1 34.8 32.7 31.0
Отклонение dB 5.7 5.2 6.4 4.6 6.1 4.5 5.5 5.7
Защитна ефективност 8.6 6.1 9.7 21.2 27.0 30.3 27.2 25.5