31850-Външен антифон електронен

арт. №31850

   Външен антифон електронен
   Защита  на слуха затихване в зависимост от нивото
   Чашки жълти  от АВС
   Подложки PVC с опип на кожа
   Регулируема околожка
   Доставят се без батерии
   Тегло :274 g без батерия
  
   CE EN 352-1 EN 352-4
  
Честота Hz
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Заглушаване dB
17.9
19.1
22.0
32.9
36.0
34.5
36.2
37.0
Отклонение dB
3.9
3.3
4.2
2.1
3.5
3.3
3.0
4.0
Защитна ефективност
14.0
15.8
17.8
30.8
32.5
31.5
33.2
33.0