60720 - Екран за околожка

арт. №60720

Защитен екран от метална мрежа за горското стопанство или за защита от лъчиста топлина
 
60720 L 30 x H 19
60721 L 40 x H 19
 
EN 1731