32100 - Антифони за каска

арт. №32100

Външен антифон с адаптор за каска
ЕN 352-3
 
Честота Hz
125 250 500 1000 2000 4000 8000
Заглушаване dB 9.3 13.3 20.5 26.6 33.3 33.6 37.6
Отклонение dB 3.4 2.8 2.7 2.4 4.9 1.9 5.2
Защитна ефективност 5.9 10.5 17.8 24.2 29.4 31.7 52.3