връзка с Превента ООД

Благодарение усилията на нашите партньори от БТК
считана от 12/01/2009 г. клиентите на Превента ООД могат да се свързват с нас и на познатите вече телефони
973 11 46, 973 13 79
979 05 30, 979 1742