Филтър A1P3 R
  • Филтър A1P3 R

Филтър A1P3 R


# 20130
Филтър: Употреба: срещу твърди частици ( прах ) и течни частици мъгла, класифицирани като токсични
Ganteline
20130

Техническо описание

Стандарт
EN 14387