Знак "Забранено пушенето"
  • Знак "Забранено пушенето"

Знак "Забранено пушенето"


# P001-S12

Форма: кръгла
Вид: забраняващи
Възможни размери: 12x12 см | 23x23 см | 45x45 см
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

Billboard
P001-S12

Техническо описание

Вид
забраняващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm