Знак " Забранено за пешеходци"
  • Знак " Забранено за пешеходци"

*Знак " Забранено за пешеходци"


# P005-S12


Форма: кръгла
Вид: забраняващи
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знака може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

*не е наличен, възможност за поръчка

Billboard
P005-S12

Техническо описание

Вид
забраняващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm