Знак "Внимание опасност"
  • Знак "Внимание опасност"

Знак "Внимание опасност"


# W008-S12


Форма: триъгълна
Вид: предупреждаващи
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

Billboard
W008-S12

Техническо описание

Вид
предупреждаващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm