Знак "Силно магнитно поле"
  • Знак "Силно магнитно поле"

*Знак "Силно магнитно поле"


# W015-S12


Форма: триъгълна
Вид: предупреждаващи
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

*не е наличен, възможност за поръчка

Billboard
W015-S12

Техническо описание

Вид
предупреждаващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm