Знак "Трябва да се носи защитна каска"
  • Знак "Трябва да се носи защитна каска"

Знак "Трябва да се носи защитна каска"


# Z003-S12


Форма: кръгла
Вид: задължаващи
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

Billboard
Z003-S12

Техническо описание

Вид
задължаващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm