Знак "Трябва да се носят защитни средства за лице"
  • Знак "Трябва да се носят защитни средства за лице"

Знак "Трябва да се носят защитни средства за лице"


# Z004-S12


Форма: кръгла
Вид: задължаващи
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

Billboard
Z004-S12

Техническо описание

Вид
задължаващи
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm