Знак "Авариен изход/ спасителен маршрут"
  • Знак "Авариен изход/ спасителен маршрут"

*Знак "Авариен изход/ спасителен маршрут"


# J002-S12


Форма: правоъгълна
Вид: указателни знаци за изход и първа помощ
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

*не е наличен, възможност за поръчка

Billboard
J002-S12

Техническо описание

Вид
указателни
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm