Знак "Аптека"
  • Знак "Аптека"

*Знак "Аптека"


# J015-S12

Форма: квадратна
Вид: указателни знаци за изход и първа помощ
Възможни размери: 12x12 сm | 23x23 сm | 45x45 сm
Знакът може да бъде изработен като табела от олекотено PVC

*не е наличен, възможност за поръчка

Billboard
J015-S12

Техническо описание

Вид
указателни
Размери
12x12см|23x23см|45x45см
Материали
стикер PVC |табела PVC 3mm